Skip to main content

Kierownik Zespolu Technicznego Offshore

NES Global Talent,
Employment type: 
Full time
Management, Engineering

Kierownik Zespolu Technicznego Offshore

Dla firmy sektora Oil&Gas, która realizuje strategiczny, miedzynarodowy projekt infrastrukturalny w zakresie przesylu gazu, poszukujemy:

Nazwa stanowiska: Kierownik Zespolu Technicznego Offshore
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiazków:

 • Zapewnienie Kierownikowi Projektu wsparcia w zarzadzaniu Projektem oraz w realizacji zatwierdzonego zakresu Projektu i dostarczeniu (wytworzeniu) wyników Projektu zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa, normami, specyfikacjami oraz wymaganiami technicznymi, jakosciowymi, terminowymi i budzetowymi, w szczególnosci w odniesieniu do kwestii technicznych Projektu,
 • Udzielanie rekomendacji odnosnie decyzji operacyjnych zwiazanych z zarzadzaniem i realizacja technicznych aspektów wymaganych do realizacji Projektu
 • Opiniowanie propozycji zmian zglaszanych przez wykonawców i dostawców pod wzgledem ich adekwatnosci oraz zgodnosci z wymaganiami i standardami technicznymi i jakosciowymi,
 • Informowanie Kierownika Projektu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o potencjalnych ryzykach w odniesieniu do terminów i dzialan wymaganych w Projekcie w zakresie niezbednym dla innych uczestników Programu w celu wdrozenia przez nich w odpowiednim czasie wlasciwych dzialan zwiazanych z Projektem,
 • Informowanie o wszelkich zauwazonych nieprawidlowosciach i zagrozeniach dla Projektu,
 • Wspólpraca w zakresie kwestii technicznych z innymi Projektami Skladowymi oraz Sekcjami w ramach Programu w zakresie wymaganym przez dany Projekt lub Program pod kierownictwem Kierownika Projektu,
 • Wspólpraca w odniesieniu do aspektów technicznych z wlasciwymi jednostkami w zakresie zwiazanym z realizacja Projektu oraz Programu,
 • Zapewnienie terminowych, wlasciwych oraz adekwatnych uwag do dokumentacji technicznej przedkladanej do wiadomosci / do zaopiniowania / do zatwierdzenia przez Wykonawców wylonionych do wykonania okreslonych zakresów prac w trakcie realizacji Projektu.


Wymagania wobec Kandydata:

 • Wyksztalcenie inzynierskie, najlepiej w zakresie rurociagi/ mechanika/inzynieria procesowa;
 • Biegla znajomosc jezyka angielskiego;
 • Doswiadczenie w zarzadzaniu, duzymi, skomplikowanymi technicznie projektami miedzynarodowymi;
 • Doswiadczenie w projektach na etapie uzyskiwania pozwolen, projektowania, udzielania zamówien i sporzadzania umów;
 • Doswiadczenie w projektach offshorowych dotyczacych ropy i gazu (preferowane);
 • Doswiadczenie w projektach dotyczacych budowy rurociagów (preferowane);
 • Doswiadczenie w projektach dotyczacych rurociagów morskich (preferowane);
 • Doswiadczenie w pracy dla inwestora projektu (preferowane);
 • Gotowosc do czestych wyjazdów sluzbowych;
 • Prawo jazdy kategorii B (mile widziane.

Nasz Klient oferuje:

 • Wspólprace przy strategicznym projekcie inwestycyjnym w skali Europy;
 • Dlugoterminowa wspólprace oparta na umowie o prace; 
 • Atrakcyjny pakiet benefitów w tym opieka medyczna, multisport, prywatny system emerytalny, dofinansowania do urlopów;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe plus premie.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy sie tylko z wybranymi Kandydatami.Established in 1978, NES Global Talent provides a complete range of contract and permanent talent solutions to the Oil and Gas, Power, Construction and Infrastructure, Life Sciences, Manufacturing and IT sectors worldwide. With more than 40 offices in 28 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. Offering far more than a traditional recruitment service, we fully support our contractors while they are on assignment with everything from securing visas and work permits, to providing market leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.